Nasze doświadczenie i możliwości

Działamy tam gdzie energetyka styka się z handlem

Między innymi przygotowywaliśmy kompleksowe opracowania i projekty dotyczące technik i możliwości obniżenia kosztów produkcji pod kątem zracjonalizowania zużycia energii w zakładach przemysłowych (m. innymi: huta metali kolorowych, zakłady mięsne) spółdzielniach mieszkaniowych, centrach handlowych i serwisowych.

Braliśmy również aktywny udział w realizacji działań inwestycyjnych z zakresu energetyki wiatrowej na rzecz podmiotów zewnętrznych a także przygotowywaliśmy opracowania z zakresu tzw. feasibility study (studium wykonalności) projektów farm fotowoltaicznych oraz analizy efektywności inwestycji energetycznych.

A niejako przy okazji opracowaliśmy i wdrożyliśmy kilka instalacji zdalnego, rozproszonego systemu nadzoru wizyjnego opartego na sieci internetowej oraz zewnętrznych bazach danych.

Część zespołu zdobyła doświadczenie podczas pracy na hurtowym rynku energii elektrycznej i paliw płynnych. W ramach prowadzonej działalności i w oparciu o standardowe ramowe umowy EFET podpisane z krajowymi i zagranicznymi podmiotami należącymi do ścisłej czołówki europejskiego rynku energii realizowali fizyczną dostawę zakontraktowanej energii elektrycznej.

Natomiast dostawy paliw płynnych oraz komponentów do nich (ON, CDRO, bioestry, LPG) były realizowane w transakcjach spot oraz kontraktach rocznych. Oferowane produkty pochodziły z Białorusi, Niemiec oraz rodzimego rynku.

Z racji naszej wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących znajomości oraz zasad funkcjonowania i przenikania się tematów dotyczących energetyki i handlu, zajmujemy się również kojarzeniem partnerów biznesowych w obrocie towarowym.

Nasze usługi

Wsparcie w zakresie energetyki

Ponadto, umiejętności i możliwości naszego zespołu pozwolą zaspokoić oczekiwania potencjalnych kontrahentów w dziedzinach takich jak:

  • Kompleksowa obsługa prawna przedsięwzięć.
  • Doradztwo biznesowe
  • Doradztwo strategiczne i operacyjne (w tym: opracowanie koncepcji rozwoju biznesowego, identyfikacja zagrożeń)
  • Kojarzenie partnerów biznesowych

Dlatego też kierując się szeroko pojętym interesem naszych partnerów oraz działając w ich imieniu pragniemy zaprosić Państwa do współpracy za naszym pośrednictwem.

Systemy informatyczne

13th Team jest w stanie dostarczyć i pomóc również w realizacji rozwiązań z dziedziny szeroko pojętych usług w branży informatycznej. Oferta nasza obejmuje między innymi:

  • tworzenie systemów baz danych dostępnych przez Internet.
  • tworzenie i rozbudowa sieci komputerowych.
  • konfiguracja oraz administracja serwerów sieciowych
  • komplementarne realizacje dotyczące budowy i wyposażania lokalnych data center od systemów kontroli dostępu począwszy poprzez urządzenia zabezpieczające ciągłość pracy (energia, sieci, klimatyzacja, ppoż.) na samych serwerach skończywszy.
  • dostawa serwerów z serwisem oraz opieką serwisową.
  • transmisje online